TESTAUSPALVELUTSONY DSC

Tarjoamme yksilö- ja joukkuelajeille myös fyysisten ominaisuuksien testauspalveluja. On tärkeää tietää mitkä ominaisuudet ovat lajin kannalta tärkeitä ja miten niitä pystytään kehittämään. Testaamalla ominaisuuksia säännöllisesti voimme varmistua harjoitusohjelmien toimivuudesta ja pystymme muokkaamaan niitä tarpeen mukaan. Rakennetaan teidän lajinne tarpeisiin sopiva testipatteri.